Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

第一次使用須知

如第一次使用我們的Candle請先參考以下使用方法謝謝。🙏🏻🙇🏻‍♂️

45 /75Hrs Candle

-建議每次燃燒時間約3至5小時

-放在任何蠟燭碟上燃燒。(燭台的直徑約四吋以上較理想)

————————————————————

*每支圓柱形的蠟燭只會燒去約60%的蠟,視乎大家的燃燒習慣。

*所有Candle不要放在風口、太陽直射或會發熱的地方使用。

*避免小朋友和寵物接觸得到。

*燃燒時要避免附近有易燃物品。

*拆開包裝香味會比較濃郁因為處於密封包裝,拆開包裝使用一至兩天後香味會透過熱力散發,味道相對會有所減弱。

22Hrs. Candle

-建議每次燃燒時間約1至2小時。(燃燒時間越久蠟會較容易流出)

-最好放在杯內使用可增加燃燒時間約40%。

*如放杯內燃燒可燃燒更長時間每次2-4小時。

玻璃杯請參考圖片

————————————————————

*每支圓柱形的蠟燭只會燒去約60%的蠟,視乎大家的燃燒習慣。

*所有Candle不要放在風口、太陽直射或會發熱的地方使用。

*避免小朋友和寵物接觸得到。

*燃燒時要避免附近有易燃物品。

*拆開包裝香味會比較濃郁因為處於密封包裝,拆開包裝使用一至兩天後香味會透過熱力散發,味道相對會有所減弱。